Käytämme evästeitä helpottaaksemme sivustomme käytettävyyttä. Käyttämällä tätä sivustoa, hyväksyt FNG:n evästekäytännöt. Voit muuttaa evästeasetuksiasi milloin tahansa. Lue lisää    |    Sulje tämä viesti ja jatka

Tietosuojakäytäntö

FOX Play
Tietosuojakäytäntö ja henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste


Lue seuraava tietosuojakäytäntö huolella läpi äläkä käytä Sovellusta, mikäli et hyväksy tässä Tietosuojakäytännössä kuvattuja tietojen käsittelyyn liittyviä käytäntöjä.

Tässä tietosuojakäytännössä kerromme, kuinka keräämme, käsittelemme ja käytämme sinua koskevia henkilötietoja, joita luovutat meille FOX Play -sovelluksen (“Sovellus”) kautta tai joita muutoin keräämme Sovelluksen kautta. “Henkilötiedoilla” tarkoitetaan kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia tietoja. Toisin sanoen, tämä kattaa kaiken sellaisen tiedon, joka voidaan yhdistää tiettyä luonnollista henkilöä koskevaksi.

1. VASTAAVA REKISTERINPITÄJÄ

Sovelluksen kautta tai sovelluksen käytön yhteydessä kerättävien, käsiteltävien ja käytettävien henkilötietojen osalta sovellettavien tietosuojalakien mukaisena vastaavana rekisterinpitäjänä toimii FOX Networks Group Oy, Mikonkatu 17A, 00100 Helsinki, („FOX“ tai ”me”)

2. HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN, KÄSITTELY JA KÄYTTÖ

Keräämme, käsittelemme ja käytämme Sovelluksen yhteydessä ainoastaan alla mainittuja käyttötarkoituksia varten tarpeellisia henkilötietoja.

2.1 Sovelluksen käytön mahdollistaminen

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa sinulle Sovelluksen käyttö. Keräämme henkilötietoja kahdella eri tavalla: aktiivisesti ja passiivisesti. Aktiivisella tietojen keräämisellä tarkoitetaan tilanteita, joissa aktiivisesti luovutat tietojasi meille Sovelluksen kautta esim. syöttämällä tietojasi Sovellukseen. Passiivisella tietojen keräämisellä tarkoitetaan kaikkia muita tilanteita, joissa kerätään henkilötietoja Sovelluksen kautta.

Sovelluksen pyytäessä sinua aktiivisesti luovuttamaan henkilötietojasi, asiayhteydestä käy ilmi tai informoimme sinua siitä, miksi tarvitsemme näitä tietoja. Kerromme myös, mitkä tiedot ovat välttämättömiä ja mitkä vapaaehtoisia. Tarvittaessa kerromme myös, kenelle luovutamme tietojasi ja miksi. Pyrimme informoimaan henkilötietojen keräämisen yhteydessä tai tässä Tietosuojakäytännössä siitä, mitä seurauksia siitä koituu, mikäli päätät olla luovuttamatta tiettyjä tietoja. Tavallisin seuraus on, että et mahdollisesti voi käyttää Sovellusta tai sen tiettyjä toimintoja.

Do Not Track -signaalit (Älä seuraa -toiminto). Tällä hetkellä emme vastaa selaimen Do Not Track -signaaleihin, koska odotamme sidosryhmien ja muiden kehittämiä standardeja siihen, miten kyseisiä signaaleja tulisi tulkita.

Sovellus kerää myös tiettyjä henkilötietoja passiivisesti. Lisätietoa passiivisesta henkilötietojen keräämisestä on löydettävissä Social Plugins -kappaleesta tai Evästekäytännöstämme.

2.2 Muu henkilötietojen käsittely

Sovelluksen käytön mahdollistamisen lisäksi saatamme myös kerätä, käsitellä ja käyttää henkilötietoja seuraavia, muita käyttötarkoituksia, varten: markkinointiin ja käyttäytymiseen perustuvaan mainontaan sekä Sovelluksen ja palvelumme parantamiseen.

HYVÄKSYMÄLLÄ TÄMÄN TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN ANNAT NIMENOMAISEN SUOSTUMUKSESI SIIHEN, ETTÄ SINULLE VOIDAAN LÄHETTÄÄ SUORAMARKKINOINTIA MEILTÄ JA YHTEISTYÖKUMPPANEILTAMME.

Voit koska tahansa peruuttaa suostumuksesi vastaanottaa suoramarkkinointia meiltä ja yhteistyökumppaneiltamme.

Muuta: Varaamme oikeuden kerätä, käsitellä ja käyttää (mukaan lukien siirtää, luovuttaa, antaa sisäänpääsy tai muutoin jakaa) henkilötietojasi lain sallimissa rajoissa ja sikäli kuin se on tarpeen vastataksemme pyyntöihisi, noudattaaksemme soveltuvia lakeja, asetuksia, oikeuden määräyksiä, oikeudenkäyntiin ja täytäntöönpanoon liittyviä tiedusteluita, varautuaksemme vastuuseen ja suojataksemme FOXin, Sovelluksen ja muiden käyttäjien turvallisuutta ja koskemattomuutta.

3. TIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Saatamme myös käyttää kolmansien osapuolten apua Sovelluksen tarjoamisessa, mukaan lukien kolmansien osapuolten meidän puolesta suorittamaa, valvontamme sekä ohjeidemme mukaista henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja käyttöä (esim. tekninen tuki ja tietojen säilyttäminen).

Nämä kolmannet osapuolet koostuvat tällä hetkellä erityisesti seuraavista:

- Akamai Sola Analytics – Akamai Inc. 8 Cambridge Center, Cambridge, MA 02142, U.S.A; Kolmas osapuoli, joka tuottaa meille “Akamai Identity Services”-palvelua, jonka avulla Sovelluksen käyttäjä tunnistetaan.

- Google Analytics – Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, U.S.A; Kolmas osapuoli, joka tuottaa meille “Google Analytics service”-palvelun avulla tilastotietoa aktiivisista ja uusista käyttäjistä sekä sessiosta ja näyttönäkymästä.

4. HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN

Siirrämme Sovelluksen yhteydessä vastaanottamiamme henkilötietoja seuraaville vastaanottajaryhmille alla määriteltyjä tarkoituksia varten:

- Toisille 21st Century FOX Groupiin kuuluville yhtiöille ja kolmansille osapuolille rajoitettuja tarkoituksia varten edellä ”Muu henkilötietojen käsittely”-kappaleessa määritellyn mukaisesti.

- Tiedonkäsittelijöille, jotka on määritelty edellä “Tiedonkäsittelijät”-kappaleessa, rajoitettuja tarkoituksia varten ja ainoastaan tarvittavissa määrin heidän palvelun tarjoamiseksi Sovelluksen yhteydessä.

Jos henkilötietojen vastaanottaja sijaitsee Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella maassa, jossa Euroopan yhteisöjen komissio ei EU:n tietosuojadirektiivin (direktiivi 95/46/EY) mukaisesti ole todennut riittävää tietosuojan tasoa, ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin (esim. ottamalla käyttöön ns. EU mallisopimuslausekkeet) varmistuaksemme siitä, että vastaanottaja suojaa henkilötietoja asianmukaisin keinoin. Kaikki 21st Century Fox Groupiin kuuluvat yhdysvaltalaiset yhtiöt ovat liittyneet EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen Safe Harbor -järjestelmään.

5. EVÄSTEET

Ole hyvä ja katso Evästekäytäntömme.

6. TURVALLISUUS

Ymmärrämme tietoturvan tärkeyden ja haluamme, että käyttökokemuksesi kanssamme on mahdollisimman turvallinen. Olemme ottaneet käyttöön kohtuulliset turvatoimenpiteet ja varotoimet henkilötietojesi suojaamiseksi, mukaan lukien tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä, sopimattomalta käytöltä, muuttamiselta, vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä ja vahingossa tapahtuvalta tietojen katoamiselta. Ymmärräthän, että emme voi paljastaa enempää IT-turvallisuustoimenpiteistämme, koska tämä saattaisi altistaa henkilötietosi tarpeettomille riskeille. Ymmärräthän, että vaikka pyrimme suojaamaan henkilötietojasi potentiaalisilta riskeiltä ja paljastumisilta, verkkoympäristössä ei ole olemassa täydellistä turvallisuutta. Pyydämme teitä kuitenkin tukemaan IT-turvallisuustoimenpiteitämme olemalla luovuttamatta erityisen arkaluontoisia ja Sovelluksen käytön kannalta tarpeettomia henkilötietoja.

7. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin mikä on välttämätöntä lainmukaisten, tässä Tietosuojakäytännössä kuvattujen tarkoitusten täyttämiseksi kuten sovellettavissa säilytyskäytännöissä ja/tai sovellettavassa laissa säädetään.

8. SOCIAL PLUGINS

Tiedot sosiaalisesta mediasta. Mikäli käytät tai kirjaudut Sovellukseen sosiaalisen median palvelun kautta, tai jos yhdistät Sovelluksen sosiaalisen median palveluun, keräämämme tiedot voivat myös sisältää käyttäjätunnuksesi ja/tai kyseiseen sosiaalisen median palveluun liittyvän käyttäjänimesi, kaiken sellaisen tiedon tai sisällön jonka osalta olet antanut sosiaalisen median palvelulle luvan jakaa meille, kuten profiilikuvasi, sähköpostisi tai ystävälistasi, tai kaiken sellaisen tiedon jonka olet saattanut julkiseksi kyseisen sosiaalisen median palvelun kautta. Käyttäessäsi Sovellusta sosiaalisen median palvelun kautta tai jos yhdistät Sovelluksen sosiaalisen median palveluihin, annat FOXille luvan kerätä, säilyttää ja käyttää tätä tietoa ja sisältöä tämän Tietosuojakäytännön mukaisesti.

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TOIMESTA

Tämä tietosuojakäytäntö koskee ainoastaan sellaisia henkilötietoja, joita FOX tai tämän osoittama tiedonkäsittelijä kerää, käsittelee tai käyttää Sovelluksen yhteydessä. Tätä Tietosuojakäytäntöä ei sovelleta kolmansien osapuolten suorittamaan henkilötietojen keräämiseen, käsittelyyn tai käyttöön (esim. palveluista: Facebook, Twitter, Apple Inc. ja Google Inc. iTunesin tai Google Playn). FOX ei vastaa rekisterinpitäjänä henkilötiedoista, joita kerätään, käsitellään ja käytetään sinun käyttämiesi kolmansien osapuolten palvelujen yhteydessä, vaikka Sovelluksen kautta onkin mahdollista päästä käsiksi edellä mainittuihin palveluihin. Suosittelemme, että luette tällaisten kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöt huolella ennen kolmansien osapuolten palveluiden käyttöä ja ennen henkilötietojenne luovuttamista kolmansille osapuolille.

10. TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖÖN TEHTÄVÄT MUUTOKSET

FOX varaa oikeuden muuttaa tätä Tietosuojakäytäntöä milloin tahansa. Informoimme sinua tällaisista muutoksista asianmukaisessa tilanteessa ja muodossa. Ellei toisin ilmoiteta, kaikkea meidän suorittamamme henkilötietojesi käsittelyä ja käyttöä säännellään tietosuojakäytännön viimeisimmässä versiossa. Todettakoon selvyyden vuoksi, että henkilötietoja, joita hankimme suostumuksen perusteella, käsitellään ja käytetään yksinomaan annetun suostumuksen mukaisesti.

11. OIKEUTESI REKISTERÖITYNÄ

Rekisteröitynä sinulla on kaikki lakisääteiset tietosuojaan liittyvät oikeudet käytössäsi, mukaan lukien oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut henkilötietosi ja oikeus saada henkilötietosi oikaistua, poistettua tai estettyä. Voit myös olla antamatta lainkaan henkilötietojasi Sovelluksen kautta erityisesti silloin, kun pyydämme suostumustasi henkilötietojesi keräämiseen; tässä tapauksessa Sovelluksen käyttö voi kuitenkin estyä tai rajoittua. Voit milloin tahansa perua minkä tahansa aikaisemmin antamasi suostumuksen. Voit myös milloin tahansa kieltää henkilötietojesi käytön mainostarkoituksiin tai jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

12. YHTEYSTIEDOT

Jos sinulla on kysyttävää tähän Tietosuojakäytäntöön liittyen tai liittyen soveltamiimme käytäntöihin henkilötietojen käsittelyssä, tai mikäli haluat käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä, pyydämme sinua olemaan yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen: [ficfinland@fox.com] tai postitse osoitteeseen: FOX Networks Group Oy, Mikonkatu 17A, 00100 Helsinki.